In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انتشارات بوتیمار

سه شعر از هادی ترابی برگرفته از کتاب «چگونه‌ای؟» چاپ انتشارات بوتیمار

از.     ..    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .                                                      ..                                                           .    .…
ادامه مطلب ...

سه شعر از کتایون ریزخراتی

کتایون ریزخراتی در اصفهان متولد شده و از پایان دوره‌ی دبیرستان در تهران زندگی کرده است. او در رشته‌ی علوم آزمایشگاهی تحصیل کرده است. ریزخراتی در سال ۱۳۸۳ از طریق ماهنامه‌ی کارنامه با کارگاه شعر کارنامه آشنا شد و نخستین بار، شعرش در همین…
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مهم مؤسسه انتشارات بوتیمار

اطلاعیه مهم مؤسسه انتشارات بوتیمار جهت مخاطبان و مؤلفاناحتراماً با توجه به دغدغه‌ها و پرسش‌های مولفان محترم انتشارات بوتیمار موارد زیر جهت روشن شدن روند انعقاد قرارداد، چاپ، توزیع و تسویه حساب با مؤلفان و همچنین سیاست این نشر ارائه…
ادامه مطلب ...