In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خالد بایزیدی

چند شعر و طرح از: خالد بایزیدی(دلیر)

اشاره: در ماه‌های گذشته حکم‌های سنگینی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران برای  سه تن از شاعران و نویسندگان ایرانی، سیدمهدی موسوی، فاطمه اختصاری و مصطفی عزیزی صادر شده که در سال‌های اخیر، در مورد ادبایی که به زندان محکوم شده‌اند بی…
ادامه مطلب ...

دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم

دوباره به بهار رسیده‌ایم. پس از پشت سرگذاشتن فصل‌هایی که پاره‌هایی از خاطرات‌مان را نیز با خود‌برده‌اند، اینک دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم.دوباره بهاری شدیم؛به تنِ لطیف شکوفه‌ها، به رگِ برگ سلام!به سبزینگیِ رویش و زایش، به بهار درود!…
ادامه مطلب ...

چند بهاریه از خالد بایزیدی (دلیر)

۱برای آمدن بهارهیچ نیازی به شکوفه‌ها نیستنگاه توسرشار از شکوفه‌هاستدر تمامی فصول۲بهارکه آمدپنجره ای پراز نسیمبه درون اتاق تنهایی ام ریختو کبوتری نغمه خوانکه بر ایوان خانه ام می گفت:خجسته باد بهاران۳به…
ادامه مطلب ...

چند طرح یلدایی

۱دهان هیچ کس را دوست ندارمکه خونی باشدمگر درشب یلدایی که اناری شکافته باشد۲شب یلدا را از این رو دوست دارمکه خرامان خرامان می آیدو ما دانه‌های دل‌مان رادانه دانه می‌شکافیم۳انار را!در یلدا قاب گرفتمسهراب در گوشم…
ادامه مطلب ...