آشیان / برچسب آرشیوها:  داستان کوتاه، اُدیپوس، ابوالقاسم فرهنگ، ادبیات

برچسب آرشیوها:  داستان کوتاه، اُدیپوس، ابوالقاسم فرهنگ، ادبیات

داستان کوتاه

اُدیپوس   پس اُديپ شهريار در من ديپ (1) شد و انيموس و انيماي‌اش چون در من رسيد چونان در هم آميختند که سر از پا نمي‌شناختند و در هست پنهان مولانايي من چونان به سماع در آمدند که در من شوري پديد آورد که سينه‌ام را سپر مادرم نمودم …

بیشتر بخوانید