آشیان / برچسب آرشیوها:  سعید برزین، نگرانی، اصولگرایان، فشار ، شهرگان، حامیان دولت

برچسب آرشیوها:  سعید برزین، نگرانی، اصولگرایان، فشار ، شهرگان، حامیان دولت

نگرانی اصولگرایان و فشار بر حامیان دولت

تحلیلگر سیاسی   ۸ هفته به رای گیری: گزارش هفتگی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها از جمعه ۲۳ تا ۲۹ فروردین (۱۲ تا ۱۸ آوریل) – آغاز اسم نویسی برای شوراهای محلی – برای حامیان دولت این هفته با تهاجم بزرگ سیاسی محمود احمدی نژاد در سمنان آغاز شد ولی با …

بیشتر بخوانید