آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، پگاه احمدی، رثاء، سمانه مرادیانی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شعر، پگاه احمدی، رثاء، سمانه مرادیانی، شهرگان

یک شعر از پگاه احمدی در رثاء سمانه مرادیانی

به : ما به : طرّاران جغرافیای جِرزدن ِ جبر تحشیه بر ” جیم ِ” خودکشی پگاه احمدی جز این رگ ِ نارگ ِ به درد وُ دَرَک آمده که می‌شود قَسَم‌اش داد چه می‌توان تقسیم کرد؟ بناز بر جَنم ِ جانگداز از این دَرَک بگذر به تیغ رسیدی ببُر! …

بیشتر بخوانید