آشیان / برچسب آرشیوها:  شهرگان ،مژگان ق.، ادارهٔ مهاجرت

برچسب آرشیوها:  شهرگان ،مژگان ق.، ادارهٔ مهاجرت

ادارهٔ مهاجرت

این داستان بر پایهٔ رویدادهای واقعی نگاشته شده اما هر نوع تشابه اسمی اتفاقی است.   اتوبوس ساعت ۷ می‌آید که اگر سر ساعت آنجا باشم درست به موقع می‌رسم و تا ساعت ۹ کلی وقت دارم. این بار دیگر سر ساعت می‌رسم. دفعهٔ پیش ۵ دقیقه دیر کرده بودم، …

بیشتر بخوانید