صفحه را انتخاب کنید

برچسب: عباس فتحی زاده

شعری از عباس فتحی زاده

عباس فتحی‌زاده در کفّه ی فاتحانشمشیری ستآغشته به خونسنگین تر از جنایت و جنونخشمگین و کین خواه و در سوی دیگرذرّه های زرّین وجودماناندوخته با رنج های مانآرام و جانکاهبهاییبرای رهاییاز جنگ و تباهیدر ناعادلانه ترین ترازوی...

شعری کوتاه از عباس فتحی زاده

عباس فتحی‌زاده اگر مزاری وجود نداشتاگر کسیسنگی بر روی مزاری نمی گذاشتبر سنگ مزاری ، چیزی نمی نگاشتگلی پای مزاری نمی کاشتقاتلان همچنان می کشتند و انکار می...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان