آشیان / برچسب آرشیوها:  فراخوان، جایزه، بهاءالدین مرشدی، اسدالله امرایی، ابوتراب خسروی، مهسا محب‌علی، محمدعلی علومی، احمد اکبرپور، احسان شاه‌طاهری، میثم غفوریان صدیق، ‏داستان بیهقی‎

برچسب آرشیوها:  فراخوان، جایزه، بهاءالدین مرشدی، اسدالله امرایی، ابوتراب خسروی، مهسا محب‌علی، محمدعلی علومی، احمد اکبرپور، احسان شاه‌طاهری، میثم غفوریان صدیق، ‏داستان بیهقی‎

فراخوان جایزه داستان بیهقی‎

انجمن داستان بیهقی پس از سال‌ها فعالیت تخصصی در حوزه ادبیات و داستان کوتاه، در نظر دارد نخستین دوره جایزه داستان بیهقی را با هدف گسترش حوزه ادبیات داستانی از طریق ایجاد یک فضای رقابت ادبی و ارتباط بیش‌تر بین نویسندگان، منتقدان و مخاطبان فعال در این حوزه بعد از …

بیشتر بخوانید