آشیان / برچسب آرشیوها:  قطار سریع السیر پنج و نیم بعد از ظهر

برچسب آرشیوها:  قطار سریع السیر پنج و نیم بعد از ظهر

قطار سریع السیر پنج و نیم بعد از ظهر

 بسیاری از تصمیماتی که در زندگی گرفته بود اشتباه بود و یا که بعدا ثابت شد که اشتباه کرده است. بیشتر خودش را مقصر می‌‌دانست اما بدون تردید بد شانسی یا شرایط زمان هم نقش عمده‌ای در آن بازی کرده بود. تحلیل اشتباهات چه کمکی به او می‌‌کرد. اگر خانواده‌ای …

بیشتر بخوانید