آشیان / برچسب آرشیوها:  مرغدانی، محمد محمدعلی

برچسب آرشیوها:  مرغدانی، محمد محمدعلی

مرغدانی

  تلفن زنگ زد. كاشفی بود. «بازنشستگی آقا ولی چی شد؟» «احتمالا همین امروز فردا حكمش صادر می‌شود.» «براش كاری در نظر گرفتم.» «ممنون كه سفارش ما را فراموش نكردی، جناب!» «فقط بگو مرد كارهای سنگین هست؟» «به هیكل گنده و شُلش نگاه نكن، این جا دست تنها كار یك …

بیشتر بخوانید