آشیان / برچسب آرشیوها:  منم حوا، شعر، مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زن، روز جهانی زن، ۸ مارس، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  منم حوا، شعر، مهرانگيز رساپور، م. پگاه، زن، روز جهانی زن، ۸ مارس، ادبیات، شهرگان

منم حوا

 بگو !          منم آورنده‌‌ی آدم به زمين          ( آغوشِ زاينده‌ی خود )                                          منم حوا !   بگو !          هوشِ روشنِ كليد         از انسجامِ حسادتِ قفل نمی‌ترسد          و عقايدِ فرتوت          مرا به گمشدگی عادت نمی‌دهند                                                  منم حوا !   بگو !           ترس‌های …

بیشتر بخوانید