In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مورد اصابت

روحانی: اگر اصرار کنند که از لفظ فتنه استفاده کنند مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم…

هواپیمای شهید بابایی توسط یک سرباز بسیجی مورد اصابت قرار گرفت؛ در این لحظه عده ای از دانشجویان با ایجاد بلوا و آشوب سعی کردند که جلسه را بهم بزنند که حسن روحانی در نهایت آرامش و خونسردی خطاب به بلوا کنندگان در سالن گفت: ۴ سال است حرف هایی…
ادامه مطلب ...