آشیان / برچسب آرشیوها:  پتر شُلاتور ،نویس دویچلاند، رضا نافعی، لیبی، منطقه

برچسب آرشیوها:  پتر شُلاتور ،نویس دویچلاند، رضا نافعی، لیبی، منطقه

عجله نکنید! بزودی منطقه “لیبی” می شود

نویس دویچلاند ـ گفتگو با پرفسور پتر “شُلاتور”   “شلاتور” در میان آنها که شرق و اسلام را می شناسند مرجع است. تقریبا تمام تحلیل ها و پیش بینی های او درست از آب در آمده اند. خبرنگار پرسابقه رادیو تلویزیون آلمان است. مردی  که 87 سال دارد و 60 …

بیشتر بخوانید