آشیان / برچسب آرشیوها:  کریمه

برچسب آرشیوها:  کریمه

کریمه: این سرزمین از آن کیست؟

– بخش نخست –  Crimea: Whose land is this? (Part 1) Sergei Khrushchev 21 March 2014   این بخش نخست از مقاله‌ی سرگئی خروشچف (Sergei Khrushchev) درباره کریمه است. سرگئی خروشچف عضو ارشد مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعاتی «واتسون» Watson در دانشگاه «براون» Brown در ایالت ماساچوست آمریکاست. با تشکر از رویا …

بیشتر بخوانید

پوتین و سهم خواهی بیشتر در بحران امپریالیستی کریمه

به دست گرفتن کنترل نظامی کریمه از سوی روسیه، اوکراین را به پرتگاه جنگ کشانیده است. این بحران نتیجۀ سه درگیری متفاوت است که در یک جا متمرکز شده اند. از زمان استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱، این کشور شاهد یک دهه مبارزه مابین گروه های فاسد و خشن الیگارش …

بیشتر بخوانید