نویسنده : نسیم صداقت

https://www.shahrgon.com - 3 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
دیدگاه سیاسی و اقتصادی گوناگون مقالات

پوتین و سهم خواهی بیشتر در بحران امپریالیستی کریمه

نسیم صداقت
به دست گرفتن کنترل نظامی کریمه از سوی روسیه، اوکراین را به پرتگاه جنگ کشانیده است. این بحران نتیجۀ سه درگیری متفاوت است که در...
سیاسی و اقتصادی مقالات ورزش

فساد و تبعیض دولتی: به بازی‌های دیگر المپیک خوش آمدید!

نسیم صداقت
نویسنده: آلکس چکلوسکی برگردان: نسیم صداقت بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی ممکن است افتخار فاسدترین و گرانترین المپیک در تاریخ را به خود اختصاص دهد....
پیشنهاد سردبير تاریخی و اجتماعی مقالات

گرسنگی در بطن فراوانی*

نسیم صداقت
ترجمه نسیم صداقت میلیاردها نفر از مردم درسراسردنیا برای بدست آوردن لقمه نانی که موجودیت‌شان وابسته به آن است تلاش می کنند ولی مسئله، کمبود...