پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

نور در تمامِ تَرین‌ها

شهرگان
نگاهي به بخش اول كتاب راوي شعر «چاك»، زني ست كه با عبور از آستانه‏‌ی مرگ، در زنان ديگر تكثير شده و حالا در زمان...
پیشنهاد سردبير صفحه اول گفت و گو

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﻴﺪﺧﻮﺍﻧﯽِ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻠﻢ

شهرگان
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺟﺪﻳﺮﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ: ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﻴﺪﺧﻮﺍﻧﯽِ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻠﻢ  روزنامه آرمان در ایران با همکارمان سپیده جدیری شاعر، داستان‌نویس و مسئول صفحه شعر...