In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی بایگانی

زنان و حفوق بشر

زنان و حفوق بشر

سروده‌هایی به مناسبت روز جهانی زن؛

اشاره: اشعار به ترتیب الفبایی نام خانوادگی شاعران درج شده است.شعری از علیرضا آدینه مادربه دنیا بیاییبا جنینی در زهدان کوچکتکه مدام خون می مکد وناخنهایت را سفید می کندمادر به دنیا آمده باشیبا لبخندی مهربانو رفتاری…
ادامه مطلب ...

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی…

 (اشعار به ترتیب الفبایی نام خانوادگی شاعران آمده است).  علیرضا آدینهـــــــــــــــــــــــــــــــاز توی کیفِ آمادفشنگی بیرون می آوردمی مالد به لبشو با فرچه ی تنظیفمژه هایش را تاب می دهددلش می خواهد که می توانستزیبایی…
ادامه مطلب ...

من خسته نیستم!

دو شعر از ساسان قهرمانمن خسته نیستم! این آسمان عجیب رقیق است امروزپای چپم خواب رفته زیر چادر اکسیژنی که نیستدست راستم زیر پای شماستسرم هنوز از یک رگ به گردن آویزان ماندهچشمم به روشنی عادت نداردو دست…
ادامه مطلب ...

دیکتاتور!

 خاک می‌شود دست‌ها وُ درها وُ پنجره‌هایمانمثل چشم‌هاییکه مثل میندر این تاریخ،در این تن، در این وطن،دفن است وُ بازاز خاک، از پوست، از خون، از خردادرد می‌شود در هوای ابری وُمنفجر می‌شود بر شال بهار وُگل…
ادامه مطلب ...

تکرارت می‌کنم

دو شعر از آزاده دواچیتکرارت می‌کنم به هاله سحابی "آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم کاشت؟و شمعدانی‌ها رادر آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟آیا دوباره زنگ در مرا بسوی…
ادامه مطلب ...

حکم تیر

دو شعر از علیرضا بهنام(از مجموعه‌ی در دست انتشار "صدایم کن خضرا") حکم تیر تمام این روزها بگذرند از منببرند مرا به خیابانی بلنداز زیر قارچ اتمی با آن مناره‌اش که می‌درد آسمان راتا میدان مجسمه‌ای بی سر…
ادامه مطلب ...

باور

شعری از هادی ابراهیمی دختری با صدای نگران در پشت پنجره آپارتمان‌اش در تهران، از ورای تاریکی شب، از خود می‌پرسد این جا کجاست؟  و فردای آن روز. . .این حسی است از آن کلام:«به ندا آقاسلطان» دخترم!گفته بودی کشته می‌شوی.…
ادامه مطلب ...

«ادبیات آفریده‌ی دوران جنبش سبز، مُهر خود را بر تاریخ ادبیات خواهد کوبید»

نویسندگان و جنبش سبز – بخش یک  شاید برای شاعران و نویسندگانی که در بطن حوادث سال 88 و سال‌های بعد از آن روزگار گذرانده‌اند، تاثیر پذیرفتن از حال و هوای جنبش سبز در آثارشان آسان‌تر و امکان‌پذیرتر بوده باشد. به هر حال، تنها معدودی از…
ادامه مطلب ...