In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی بایگانی

زنان و حفوق بشر

زنان و حفوق بشر

دیکتاتور!

  خاک می‌شود دست‌ها وُ درها وُ پنجره‌هایمان مثل چشم‌هایی که مثل مین در این تاریخ، در این تن، در این…

حکم تیر

دو شعر از علیرضا بهنام (از مجموعه‌ی در دست انتشار "صدایم کن خضرا")   حکم تیر تمام این روزها بگذرند…