شعر گزيده‌ها

جلاد ِخیرخواه! (۱)

پیش از انکه آونگ شوی،
تنت را خیرات کن اعدامی!
دستت را بده
گوشت ر ا بده
چشمت را بده
پایت را بده
کلیه، کبد و اندکی خونت را
از برای خدمت به خلق خدا
مغز و قلبت اما از آن قاضی‌ست
در ضیافت قصاص مقدس
به حکم قاصم الجبارین
این جا؛
در سرزمین آیات
و عدل الهی
زندگان اعدام می‌شوند
نه مردگان
طناب دار
به دست و پا و چشم و کلیه
نیاز ندارد
گلوگاهت کافی است
بخشنده باش اعدامی
تا رستگار شوی
در پناه شریعت
به حکم قاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه «اهدای»اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص را پیش از اجرای حکم، به مجریان ابلاغ کرد!!!
07/07/2019

Related posts

شعری از سیدعلی صالحی

شهرگان

تصویر زنی که “مصر را تکان داد”

شهرگان

عزیز

امیر محمدی

اظهار نظر