شعر گزيده‌ها

جلاد ِخیرخواه! (۱)

پیش از انکه آونگ شوی،
تنت را خیرات کن اعدامی!
دستت را بده
گوشت ر ا بده
چشمت را بده
پایت را بده
کلیه، کبد و اندکی خونت را
از برای خدمت به خلق خدا
مغز و قلبت اما از آن قاضی‌ست
در ضیافت قصاص مقدس
به حکم قاصم الجبارین
این جا؛
در سرزمین آیات
و عدل الهی
زندگان اعدام می‌شوند
نه مردگان
طناب دار
به دست و پا و چشم و کلیه
نیاز ندارد
گلوگاهت کافی است
بخشنده باش اعدامی
تا رستگار شوی
در پناه شریعت
به حکم قاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه «اهدای»اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص را پیش از اجرای حکم، به مجریان ابلاغ کرد!!!
07/07/2019

Please follow and like us:
cute_twitter جلاد ِخیرخواه! (۱)
icon_Visit_us_en_US جلاد ِخیرخواه! (۱)
fa_IR_Follow جلاد ِخیرخواه! (۱)
fa_IR_Tweet جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_telegram جلاد ِخیرخواه! (۱)
telegram_message جلاد ِخیرخواه! (۱)
telegram جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_linkedin جلاد ِخیرخواه! (۱)
icon_en_US جلاد ِخیرخواه! (۱)
fa_IR_share جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_whatsapp جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_instagram جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_soundcloud جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_fbmessenger جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_youtube جلاد ِخیرخواه! (۱)
icon_Visit_us_en_US جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_email جلاد ِخیرخواه! (۱)
cute_pinterest جلاد ِخیرخواه! (۱)
pinterest جلاد ِخیرخواه! (۱)
fa_IR_save جلاد ِخیرخواه! (۱)

Related posts

اشعاری برگرفته از کتاب «بازخوانی ده شب»

شهرگان

احمدی نژاد از سانحه هلیکوپتر جان سالم به در برد

شهرگان

سرانجام راهی شدیم – بخش دوم و سوم

فلور طالبی

اظهار نظر