ادبیات شعر گزيده‌ها

شعر«هزاره‌های اسب»

soraya-davoodi شعر«هزاره‌های اسب»
سریا داودی حموله

 

اسب در همه ی جنگ ها ستوان دوم است.

اسب  توطئه می کند

جنگ با یک گلوله کشته می شود.

اسب  به وطن برمی گردد

عصای مصدق کج است.

اسب ناشنوا به دنیا می آید

 بادها

دست جمعی خودکشی می کنند.

اسب     اسب     اسب

یک ضلع صلح

همیشه جنگ است

و تاریخ

یک اسب سیاه بسته به آخور هم دارد!

Related posts

مهرگان امیرخسروی: «از برادرم مه‌آفرید امیرخسروی اعاده حیثیت کنید»

شهرگان

قطار جهان در ریل ترور و خشونت

اردشیر زارعی قنواتی

یربه‌یر

شهرگان

اظهار نظر