آشیان / برچسب آرشیوها:  رامین

برچسب آرشیوها:  رامین

یک شعر از رامین

گریزمان، ناگزیر نبود  خود گریختن را برگزیدیم  تا به آنجا رفتیم که، به آنان که ناگزیر گریختند، رشک بردیم  و در این میان، آنچه هر روز فاصله اش با ما دورتر  ولی خاطراتش به ما    نزدیک تر شد همان جایی  بود که از آن گریختیم  زادگاه، وطن =========== ونکوور – …

بیشتر بخوانید