In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رامین

یک شعر از رامین

گریزمان، ناگزیر نبود خود گریختن را برگزیدیم تا به آنجا رفتیم که، به آنان که ناگزیر گریختند، رشک بردیم و در این میان، آنچه هر روز فاصله اش با ما دورتر ولی خاطراتش به ما    نزدیک تر شدهمان جایی  بود که از آن گریختیم زادگاه، وطن…
ادامه مطلب ...