In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سوامی ساتچید آناندا

فراتر از واژه‌ها

نوشته سوامی ساتچید آنانداترجمه مهوش شریعت پناهی حقیقت مطلق در ورای کلام شفاهی و یا مکتوب می باشد. حقیقت در ورای آن چه که ذهن محدود، قادر به ‏درکش می باشد، قرار گرفته است. با این حال، ما برای بیان این موضوع که حقیقت در ورای کلمات نهفته…
ادامه مطلب ...