آشیان / برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور (م. پگاه)

برچسب آرشیوها:  مهرانگيز رساپور (م. پگاه)

تو صدايم کردی

  تو درهيچ‌ يک از خواب‌های من                                          نيامده بودی در سفرهای تو– در– توی خود نيز                                        نديده بودمت تو صدايم کردی و اين صدا هنوز . . . دارد . . .  می‌آيد . . . ديدم که چون طلوع عشق از روحم  بالا می‌آيی و در پستان‌هايم …

بیشتر بخوانید

دور. . . دور. . . دور

دور . . .        دور . . .                  دور . . . از دسترس کابوس از هلهله‌ها و فريادهای کرايه‌ای از سياحتِ مفلوجِ چهارپايان بر سيم‌های خاردار « بله ، بَه بَه  همينطور است» دور . . .       دور . . .               دور. . .   …

بیشتر بخوانید

سفری به قاره‌های کشف نشده‌ی درونی شعر

نعمت ميرزازاده (م. آزرم)   يادداشتی بر: پرنده ديگر، نه مجموعه شعر مهرانگيز رساپور (م. پگاه) «پرنده ديگر، نه» سومين دفتر شعر مهرانگيز رساپور (م. پگاه)‌ است در بردارنده‌ی ۷۴ شعر که در ۱۷۴ برگ، از سوی نشرنيما، آلمان- اسن، انتشار يافته است. دفترهای نخستين و دومين شاعر، «جرقه زود …

بیشتر بخوانید

دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

دوشعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه) باز حسود وای حسود را ببين، باز چکار می‌کند ! دام به نور می‌نهد! باد شکار می‌کند !   من به دلِ سفينه و باز حسود در رَهَم غرقِ خيالِ کورِ خود، سنگ سوار می‌کند ! در پی‌ام افتاده دوان، غیبت و تقلید کنان …

بیشتر بخوانید

کينه به آيينه

  شعری از مهرانگيز رساپور (م. پگاه)     کينه به آيينه      بزد به نام غزل بر جبینِ آيينه زِ خشتِ خام سياهی که داشت در سينه اگر ز عشق و وفا گفت باورش نکنيد چرا که رشک و حسد دارد او به آيينه مگو ز تابشِ نور …

بیشتر بخوانید