ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

چهار شعر از هادی ابراهیمی رودبارکی

هادی ابراهیمی رودبارکی
۱ سَرِ پر سِرّم را ز تنَم بکَنَم بزنَم به‌سَرِ درد؟ دلِ پریشم را زسينه‌ام بدََرَم بزَنم به‌دلِ درد؟ دردِ سرِ سِرّم را چكنم؟ ببرَم...
ادبیات شعر گزيده‌ها

چهار شعر از مریم هوله، برگرفته از کتاب «تبانی در این راز»

شهرگان
مريم هوله متولد ١٩٧٨ تهران ساكن سوئد از سال ٢٠٠٣ داراى آثارى به زبان فارسى و كوردى و انگليسى، كه به زبان‌هاى انگليسى، سوئدى، هلندى،...