In touch with Diverse Iranian Community

فراخوان شماره ٢ بمناسبت حضور دکتر احمد شهید در ونکوور

(گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران)

 بدینوسیله باطلاع هموطنان مقیم ونکوور میرساند که دکتر احمد شهید )گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران(؛ جهت دیدار و گفتگو با کلَیۀ خانواده های قربانیان اعدام و شکنجه و شاهدان عینی شکنجۀ تمامی دوران حکومت اسلامی در ونکوور حضور خواهد داشت.

همۀ ایرانیانی که خود ویا افراد خانوادۀ آنها در دورۀ زمامداری حاکمان جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه و یا مورد آزار قرار گرفته اند، میتوانند بطور خصوصی و مستقیم با آقای شهید ملاقات کرده و از طریق ایشان هویت مبتنی براعدام، ترور، شکنجه ، ارعاب و وحشت جمهوری اسلامی را از تریبون حقوق بشر سازمان ملل افشاء نمایند.

جهت هماهنگی دیدار با دکتر شهید، لطفاً با شماره تلفن: ۹۵۶۵-۷۸۰-۶۰۴ یا ایمیل:   [email protected] با مرتضی نیکی تماس بگیرید.

توجه  :زمان حضوردکتر شهید از ماه می به ماه جولای تغییر یافته و برنامۀ دقیق آن بعداً اطلاع رسانی خواهد شد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال