استانی صفحه اول

مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد

شهرگان: از روز گذشته وب‌سایت دولت شهری ونکوور از ساکنین شهر می‌خواهد تا نظرشان را نسبت به تاثیرهای مثبت و منفی اجاره کوتاه‌مدت خانه‌ها از طریق اپ‌هایی مانند ایر‌بی‌ان‌بی و اپ‌های مشابه آن بیان کنند.

airbnb-vancouver مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
عکس از ایر‌بی‌ان‌بی

در همین زمینه در شهرگان بخوانید: شگفتی شهر ونکوور از تاثیرگذاری فرهنگ تقسیم؛ چراغ سبز دولت استانی به دولت شهر ونکوور: مالیات بر خانه‌های خالی

ایربی‌ان‌بی و اپ‌های مشابه، به مصرف‌کنندگان خود اجازه می‌دهند تا سرتاسر یا بخشی از فضای مسکونی خود را برای زمانی کوتاه اجاره بدهند. پول از طریق این اپ مابین دو طرف جابه‌جا می‌شود و اپ سود خودش را در این میانه برمی‌دارد.

این جابه‌جایی پول برابر مقررات موجود، شامل مالیات نمی‌شود، مگر اینکه توسط دریافت‌کننده به عنوان درآمد به دولت اعلام بشود.

این دولت امیدوار است تا راه این را باز کند تا مصرف‌کنندگان این اپ‌ها، مالیات هتل‌ها را به دولت محلی خود پرداخت کنند. همچنین ونکوور می‌خواهد در ماه آگوست و بعد از پایان این نظرسنجی، مقررات اجاره‌ کوتاه‌مدت در این منطقه شهری را معین سازد.

آمارهای دولت شهر ونکوور نشان می‌دهد که در این شهر حداقل ۵ هزار واحد برای اجاره کوتاه‌مدت فعال هستند. ۸۵ درصد این واحدها توسط اپ ایر‌بی‌ان‌بی عرضه می‌شوند. همچنین در یک سوم آگهی‌های موجود در این اپ، کل فضای خانه‌ها، کاندوها و یا آپارتمان‌ها برای اجاره کوتاه‌مدت عرضه شده‌اند.

۳۱ درصد واحدهای عرضه شده در داون‌تاون، ۱۵ درصد در مانت پلزنت، ۱۴ درصد در کیتسیلانو / پوینت‌گری و ۱۴ درصد دیگر در ایست هیستینگز قرار گرفته‌اند.

تحقیقی صورت گرفته در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد که ۷۷ درصد فضاهای ارائه شده در این اپ‌ها، شامل کل فضای خانه است و این تحقیق می‌گوید این امر، تاثیرگذار بر بحران بازار اجاره مسکن در شهر ونکوور است، مخصوصا با توجه به اینکه این واحدها برای میانگین ۹۰ روز در طول سال اجاره می‌شوند و بقیه سال خالی باقی می‌مانند.

هم‌اکنون تعداد واحدهای موجود برای اجاره در شهر به کمتر از ۶ دهم درصد کل واحدهای شهری رسیده است.

پیش‌تر دولت شهر ونکوور از دولت استانی خواسته بود تا قوانین را تغییر بدهد تا اجاره کوتاه‌مدت فضاهای مسکونی شامل مالیات‌ هتل‌ها بشود.

Please follow and like us:
cute_twitter مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
icon_Visit_us_en_US مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
fa_IR_Follow مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
fa_IR_Tweet مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_telegram مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
telegram_message مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
telegram مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_linkedin مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
icon_en_US مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
en_US_share مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_whatsapp مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_instagram مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_soundcloud مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_fbmessenger مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_youtube مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
icon_Visit_us_en_US مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_email مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
cute_pinterest مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
pinterest مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد
fa_IR_save مالیاتی تازه بر تجارتی نوین: دولت شهر ونکوور نظر مردم را نسبت به اجاره کوتاه‌ مدت خانه‌ها را می‌پرسد

Related posts

دوران آنارشی جهانی و موسم دیوانگی رهبران خودشیفته

اردشیر زارعی قنواتی

دولت شهرِ ونکوور درآمد کافی برای زندگی را جایگزین حداقل حقوق ساعتی برای کارمندان خود کرد

سید مصطفی رضیئی

چالش‌های نقد ادبی در ایران در گفت‌وگو با امیر احمدی آریان

آزاده دواچی

اظهار نظر