استانی صفحه اول

کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد

در ماه آگوست بود که دولت دموکرات نوین، خواسته‌اش برای بازگشت کمیسون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا را مطرح کرد و حالا در آخرین روزهای ماه سپتامبر، این دولت فرآیند جمع‌آوری نظر مردمی برای بازگشت این کمیسیون را شروع کرده است.

نزدیک به ۱۵ سال پیش، دولت لیبرال محافظه‌کار این کمیسیون را کنار گذاشته بود و حالا دموکرات نوین می‌گوید که «در مبارزه بریتیش کلمبیا با نابرابری و تبعیض، این کمیسیون را مجدد فعال خواهد کرد».

Untitled-650x331 کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد

رهبر دولت استانی، جان هورگان، در بیانیه‌ مطبوعاتی دولت استانی در این زمینه گفته بود:

«هر انسانی شایسته رفتاری همراه با احترام و وقار است. ما با برقراری مجدد کمیسیون حقوق بشر، جامعه‌ای منصف‌تر و با مداراتر خلق می‌کنیم و همراه همدیگر برای حذف نابرابری‌ها و منع تبعیض‌ها بر پایه نژاد، مذهب، هویت جنسی، شناسه جنسی و بیان جنسیتی، کار خواهیم کرد.»

با حذف این کمیسیون در سال ۲۰۰۲، بریتیش کلمبیا تبدیل به تنها استان کانادا شده بود که فاقد بدنه‌ای حقوقی همانند این کمیسیون در زمینه حقوق بشر است.

دولت استانی در ابتدا بایستی نظرهای مردمی در این زمینه را جمع‌آوری بکند و سپس فرآیند نگارش و تصویب قانون را به سرانجام برساند.

این دولت پیش‌بینی کرده که در ۲۰۱۸ میلادی، کمیسیون حقوق بشر به استان بازگشته باشد.

وب‌سایت این دولت تا ۱۷ نوامبر نظرهای مردمی در این زمینه را جمع‌آوری می‌کند تا گزارش‌ خودش شامل بر چکیده حرف مردم را تا پیش از پایان امسال آماده و به دولت تقدیم کند.

 

Please follow and like us:
cute_twitter کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
icon_Visit_us_en_US کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
fa_IR_Follow کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
fa_IR_Tweet کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_telegram کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
telegram_message کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
telegram کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_linkedin کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
icon_en_US کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
en_US_share کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_whatsapp کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_instagram کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_soundcloud کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_fbmessenger کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_youtube کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
icon_Visit_us_en_US کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_email کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
cute_pinterest کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
pinterest کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد
fa_IR_save کمیسیون حقوق بشر به بریتیش کلمبیا برمی‌گردد

Related posts

معرفی فیلم سینمایی «پرویز» از نگاه منتقدان

شهرگان

سونامی طلاق در ایران: ماهواره یا سیاست‌ها؟ کدام مقصرند‌؟

آزاده دواچی

بیست و دومین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار در پاریس

شهرگان

اظهار نظر