پیشنهاد سردبير دیدگاه صفحه اول گزارش گوناگون

سرانجام راهی شدیم – بخش چهارم و پایانی

فلور طالبی
روز هشتم سفر به زیارت خجند رفتیم. سال‌ها پیش وقتی دخترهایم کودکانی خردسال بودند کتابی به دستم افتاد بنام “خدیوزاده جادو شده” نوشته لئونید سالایف...
دیدگاه گزارش گزيده‌ها گوناگون

سرانجام راهی شدیم – بخش دوم و سوم

فلور طالبی
مزار سلطان سنجر سلجوقی در مرو است اگرچه در دوران او مرو پایتخت نبود اما سلطان سلجوقی دوستش داشت. بنای چهار گوش و بی تزیین...
تاریخی و اجتماعی صفحه اول گزارش گزيده‌ها مقالات

سرانجام راهی شدیم – بخش اول

فلور طالبی
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درشتی‌های او زیر پایم پرنیان آید همی اگر امیر نصر سامانی، با...