In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهرداد بذرپاش

دومین روزنامه احمدی نژاد هم تعطیل شد

روزنامه تماشا که در مجاورت هفت صبح آماده و منتشر می‌شد و بخشی از تحریریه آنها مشترک بود، متوقف شد.بعداز توقف روزنامه «وطن امروز» به صاحب امتیازی «مهرداد بذرپاش»، روزنامه «تماشا» که به همراه روزنامه هفت صبح به جریان احمدی…
ادامه مطلب ...