جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران


برای بغض پنهان‌مان
به نیکتا اسفندان
75580434_10206322706503100_1173782422756524032_n-451x510 اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

صورتگرِ مغموم
این روزها
گل‌اندامِ ما را
چگونه به تصویر می‌کشد؟
زالِ مرده در خیابان
چه می‌داند از رودابه‌‌ی زخمی در خانه
و شاعرانِ لال
از زخم‌های پنهان؟
تو نمی‌دانی تاریخ
چگونه تُف می‌کند به واژه‌های بی‌آرِش.

۷ آذر ۱۳۹۸ سوئد

Please follow and like us:
cute_twitter اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Follow اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Tweet اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram_message اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_linkedin اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_share اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_whatsapp اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_instagram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_soundcloud اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_fbmessenger اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_youtube اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_email اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_save اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

Related posts

شهر قصه‌ها

شهرگان

پنج شعر از زبیده حسینی

شهروند بی‌سی

پنج شعر از علی میرکازهی

شهرگان

اظهار نظر