In touch with Diverse Iranian Community

به من و تو بادا سال نو فرخنده

Blossom-300x225 به من و تو بادا سال نو فرخندهبه من و تو بادا سال نو فرخنده
به سال نو گردد ما را لب پرخنده
ستاره بختت چون مهر تابنده
به همه کسان، به همه یاران، خوش و خرم روزگاران
 
این موسیقی زیبا با صدای زنده یاد آشورپور را در اینجا زیر بشنوید:

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال