۲۵ سالگی شهروند بی‌سی ادبیات شعر گزيده‌ها ويژه‌‌نامه

دو شعر از احسام سلطانی

احسام سلطانی شاعر معاصر.

E.-Soltani-150x150 دو شعر از احسام سلطانیاحسام سلطانی شاعر معاصر که تاکنون دو مجموعه شعر با عنوان «پیرهن پاره کن» و «نه! نترسید، تکرار کنید» از او منتشر شده و یک کتاب هم در حوزه نقد با عنوان «حافظه و دیگری» منتشر کرده‌است. احسام سلطانی کتاب تازه‌ای هم در دست انتشار دارد با عنوان «دیگری در شعر معاصر فارسی» که نتیجه‌ی تحقیق نزدیک به دو سال او است و احتمال دارد تا پایان سال جاری منتشر شود.

شعرهای زیر از سوی احسام سلطانی به مناسبت آغاز بیست و پنجمین سال انتشار شهروند در بی‌سی، ارسال شده‌است.

[clear]

[clear]

۱

[clear]

هی قدم بردارید سمت راه بروید یا نروید تا ته این خط

ببینید یا نبینید زیر هر کلمه یا روی هر کلمه

 پا بگذارید یا سنگ

حتا اگر بغل باز کند بغل، بغل کند لحظه‌ی بعد را

و بعد همین گوشه بایستد راست راست برود راه برای خودش بغل باز کند باز

قسم می‌خورم

(به شکلی که نمی‌گیرد این شعر)

 ببینندگان (یا شنوندگان) گرامی!

آن‌که شنیده نمی‌شود معمولن، منم

نه، منم منم منم

گفتم که…

تا ته این خط بروید یا نروید، باز

می‌دانم

آن‌که شنیده نمی‌شود

می‌شنوید؟ منم

[clear]

[clear]

۲

[clear]

بگو بغل باز کند حالا

(همین حالا)

لحظات زیادی آمده‌اند پشت در

بگو باز شود این در

«راه» برود… هر جا که رفت، رفت

نور به هر سمتی که رفت دلش، رفت

می‌شنوی؟

[clear]

زینب!

بیا به شکلی که گرفته‌است فارسی، تف کنیم

بیا

بیا به سرطانی که زیر زبان من شده است پخش

لحظات زیادی آمده‌اند پشت در

Please follow and like us:
cute_email دو شعر از احسام سلطانی
cute_twitter دو شعر از احسام سلطانی
icon_Visit_us_en_US دو شعر از احسام سلطانی
fa_IR_Follow دو شعر از احسام سلطانی
fa_IR_Tweet دو شعر از احسام سلطانی
cute_youtube دو شعر از احسام سلطانی
icon_Visit_us_en_US دو شعر از احسام سلطانی
cute_linkedin دو شعر از احسام سلطانی
icon_en_US دو شعر از احسام سلطانی
en_US_share دو شعر از احسام سلطانی
cute_instagram دو شعر از احسام سلطانی
cute_whatsapp دو شعر از احسام سلطانی
cute_soundcloud دو شعر از احسام سلطانی
cute_fbmessenger دو شعر از احسام سلطانی
cute_telegram دو شعر از احسام سلطانی
telegram_message دو شعر از احسام سلطانی
telegram دو شعر از احسام سلطانی

Related posts

پنج شعر از زهرا سلیم (باران)

زهرا سلیم(باران)

دو شعر از نادر احمدی

شهرگان

رییس مجلس نمایندگان آمریکا از جاسوسی اسرائیل از مذاکرات ایران ابراز شگفتی کرد

شهرگان

اظهار نظر