تازه‌ها شعر

شعری از فرشاد حجتی

تقدیم به دو کولبر جان باخته‌ی کرد فرهاد و آزاد خسروی

پریشانی نحوی زبان گنجشک های این زمستانند
فرهاد و آزاد
پریشانی نحوی زبان آزادیند
کبک های کوه های ژالانه ی کردستان
که نشخوار می کنند
رویای مرده ی بهار پیشین را
پریشانی نحوی زبان خدایانند
آدم حرفی ها
که حرف
حرف
رج می زنند وهم کردستان را به برف
آدم حرفی هایی که نفسشان از جای گرم بلند می شد
پشت میز سیاست ها
در کردستان خدا مرده بود
و برف
زمانی برای مستی اسب ها
و برف
کفن پوش کردن مغازله ها بود
کفن پوش کردن آزادی
برفی که بیهوده باریده بود
بر رد پای سرخ گرگ ها
برفی که بیهوده باریده بود…

Please follow and like us:
cool_twitter شعری از فرشاد حجتی
icon_Visit_us_en_US شعری از فرشاد حجتی
en_US_Follow شعری از فرشاد حجتی
en_US_Tweet شعری از فرشاد حجتی
cool_telegram شعری از فرشاد حجتی
telegram_message شعری از فرشاد حجتی
telegram شعری از فرشاد حجتی
cool_linkedin شعری از فرشاد حجتی
icon_en_US شعری از فرشاد حجتی
en_US_share شعری از فرشاد حجتی
cool_instagram شعری از فرشاد حجتی
cool_fbmessenger شعری از فرشاد حجتی
cool_subscribe شعری از فرشاد حجتی

Related posts

چهار شعر از نینا رزندی

شهرگان

پنج شعر از امیر محمدی

امیر محمدی

سروده‌هایی در همبستگی با روزنامه‌نگارانِ دربند

هادی ابراهیمی رودبارکی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!