شعر

شعری از لیلا درخش

برای این روزهای تلخ

Leila-Derakhsh-510x510 شعری از لیلا درخش

 

آغاز می کنم

مرثیه ای برای روزهای تاریک

 

بااشك

درد

خون

و قطره ای كه  سرازير زندگی ست

 تا رَگ

بغضی بزرگ  شده

 براي شكستن

آهسته می چكد

در امتداد خالی اين قبله های نور

 يا در سكوت وحشی سجاده های چرك

 

من دور می شوم

دور از تمام درد

و سلول حادثه

 باشكل مبهم پيوند

آغاز می شود

يا نه!

تو

 آرام

درلمس ناگهانی  لبهای ديكتاتور

 آغاز می شوی!

 

با تكرارساده ی يك واژه ی “بگو “

تكرار می شوم

سرشار در مرگ

ازحجم توخالی تابوت  در بغل

يا از خشونت پر رنگ در فشار

آغاز مي شوی

آغاز می  شوم

تا بد  بميرم

بدتر از زنده به گور شدن دختران عرب

بميرم

كنار خيابان بی هوا

بی صدا

در دوراهی صراط  برگریزان پاییز

تنهاست پدر

فرياد می زند

با شانه های خسته ی اعجاز

بلندبگو:

لاالله الاالله

 

من مُرده  از نبود تمام بودها كه نشد

 

با توام ؟؟؟راست بگو ؛

يك بار !!!

تو در كدام غيبتی آنجا؟

 

در بطن من رشد می كند

به زور

در انتظار تو

اين نطفه های نارس هرجايی از سكوت

 

تو بار از پسران بد گرفته ای

و من از سوختن رگهای تو

توله خوك های هرزه می زايم

تاشايد

متبرك شوند

 به نام تو

نسخه پی.دی.اف (صفحه ۱۸)

PDF_Page-e1578193471347 شعری از لیلا درخش
Please follow and like us:
cute_twitter شعری از لیلا درخش
icon_Visit_us_en_US شعری از لیلا درخش
fa_IR_Follow شعری از لیلا درخش
fa_IR_Tweet شعری از لیلا درخش
cute_telegram شعری از لیلا درخش
telegram_message شعری از لیلا درخش
telegram شعری از لیلا درخش
cute_linkedin شعری از لیلا درخش
icon_en_US شعری از لیلا درخش
fa_IR_share شعری از لیلا درخش
cute_whatsapp شعری از لیلا درخش
cute_instagram شعری از لیلا درخش
cute_soundcloud شعری از لیلا درخش
cute_fbmessenger شعری از لیلا درخش
cute_youtube شعری از لیلا درخش
icon_Visit_us_en_US شعری از لیلا درخش
cute_email شعری از لیلا درخش
cute_pinterest شعری از لیلا درخش
pinterest شعری از لیلا درخش
fa_IR_save شعری از لیلا درخش

Related posts

اشعاری از آیدا عمیدی

سپیده جدیری

دو شعر از سریا داودی حموله

سریا داودی حموله

چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر

شیدا محمدی

اظهار نظر