تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

شعری از محسن مرادی

شعری از محسن مرادی

 

شعری از محسن مرادی برگفته از مجموعه شعر «دارم می گذارم به زندگی ام ادامه دهم»؛ نشر چشمه – تهران

 

شب توی دفترم خوابیده بودم

کلمه ها تا خود ظهر خروپف نمی کردند البته

آمده آمده

فقط آمده بودند به خوابَ م

بخوابم ،

با بیدار نمی شوم می خوابم.

 

در شعر آخرم خوابِ ترسناکی دیده بودم

درخوابِ همین لحظه دارم می بینم

شعرِ ترسناک تری نوشته ام که

به زیر است :

 

بنامِ نام

با یادِ یادَت نمی افتم دیگر

تاریک ، توی تنها می نشینم

و با اتاق خودم را به گردش می برم

“دستم را بگیر را” می گیرم البته

محکم بغل َ م می کنم

چشمَ م را باز

چشمَ م را باز می بندم

 

پرتِ حواسَ م را می کنم توی گوشَ م / با صدای بلندتر

با بینی زل می زنم توی چشم هات

می بینمَ ت

 

که “می روم می روم” داری می روی

چشمَ م را باز

چشمَ م را باز می بندم

 

طناب را..

..

اینجا فهمیدم خوابم

چون تا شعرتموم شد یهو دیدم یه طناب دستمه ،بعد فَهمیدم شعر هنو تموم نشده، امما با اینهال

بازم اَ خواب بیدار نشدم..

 

طناب را می دهم دستِ دیگرنمی گیرَمَ ت

بِبوسَ ش دورِ گردنَ م

بِبندَم پایِ چوبه یِ دارَ م می می رم

دارَ م بزن به زن

اصلن به در بزن

بیا توم خانوم.

صورتَ م را تا ته ریش می تراشم

سرم را به دیوار / به کوب می کوبم

چشمَ م را باز

چشمَ م را باز .

 

ظهر

با یک سوءتفاهمِ جنسی از خواب بیدار می شوم

و گورَم را از دفترم گم می کنم

به دستمال کاغذی ،

 

صبح بخیر جنابِ ظهر.

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights