UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

شهروندان صلح

شهروندان صلح

سرکوب و استبداد ریشه‌دار و ایدئولوژی شده را نمی‌توان با خشونت از بین بُرد، زیرا انقلابیون دیروز پس از پیروزی به سرکوبگرانی خشن‌تر از دیروز تبدیل خواهند شد. اما می‌توان با نهادینه کردن اندیشه و رفتارهای مبارزه غیر خشونت‌آمیز در منطقه که استبداد در آن وسعتی به بزرگی تاریخ دارد، صلح را نهادینه کرد

ساناز داودزاده‌فر

استبداد و سرکوب و اعتراض به شرایط نبود آزادی، تصویر دائمی تمام گذشته و حال خاورمیانه است. تقدیر چنین است که منطقه به تمامی اینگونه می‌نماید. جبر تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و مذهبی بر عظمت استبداد افزوده است و قرار گرفتن منابع بزرگ انرژی در این منطقه، ماهیت تمام پرچم‌های حکومت‌های این قسمت از نقشه جغرافیا را سیاه کرده است. به نظر می‌رسد تشنج و عدم استقرار آزادی در این گوشه‌ی دنیا، مطلوب دولت‌های خارج از این منطقه هم باشد زیرا اغلب چشم بر نبود دموکراسی و استبداد در این مناطق می بندد و کسب منافع مادی از منابع انرژی را بر دفاع واقعی از حرکت‌های اجتماعی مردم این مناطق ترجیح می‌دهند .

با این مقدمه کوتاه مقاومت مدنی تنها راه تغییر در خاورمیانه بر علیه استبداد است. جنبش‌های ضد خشونت تنها راه برون رفت از جوامع بسته و استبدادزده در خاورمیانه می‌باشد. انتخاب نگاه صلح‌جویانه در مقابل خشونت، بهترین روش برای پیروزی بر دیکتاتوری تثبیت شده در خاورمیانه است. فعال‌بودن بی‌خشونت جهت رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی یک پروژه هدفمند برای ترغیب به مشارکت همگانی است که با روش‌هایى چون مبارزه در دنیای مجازی و تزریق این مبارزه به سطح اندیشه‌ها برای رسیدن به نافرمانی مدنی می‌تواند بر خشونت سازمان یافته مقابله کند. تغییرات اجتماعی و سیاسی با تفکر صلح‌جویانه به معنی تسلیم شدن در برابر شرایط موجود نیست بلکه تصویر دیگرى است که برای مبارزه پیشنهاد می‌شود. تغییرات خشونت آمیز که بر مبنای انقلاب مسلحانه یا کودتا در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوسته نشان داده که هر حرکتی که با خشونت آغاز شود در ادامه هم همین مسیر را ادامه خواهد داد. و دست یافتن به آزادی در شرایط پیش‌آمده سخت تر خواهد شد. همان طور که هیچ کدام از انقلاب‌ها و کودتاها در این منطقه منجر به از میان‌رفتن استبداد نشد‌ه است. پس با نافرمانی مدنی یا مبارزه منفی با دستورات حکومتی و استفاده از رسانه‌های دنیای مجازی برای ارتباط با فعالین ضد‌خشونت امکان رسیدن به تغییرات بسیار نزدیک‌تر است. تغییراتی که باعث به وجود آمدن یک جامعه آزاد با رفتارهای مدنی بر اساس حقوق شهروندی خواهد شد .

قدرت سیاسی در حال حاضر نه از لوله‌های تفنگ بلکه از میان قلب‌های انسان‌هایی می‌آید که به صلح ایمان دارند.

سرکوب و استبداد ریشه‌دار و ایدئولوژی شده را نمی‌توان با خشونت از بین بُرد، زیرا انقلابیون دیروز پس از پیروزی به سرکوبگرانی خشن‌تر از دیروز تبدیل خواهند شد. اما می‌توان با نهادینه کردن اندیشه و رفتارهای مبارزه غیر خشونت‌آمیز در منطقه که استبداد در آن وسعتی به بزرگی تاریخ دارد، صلح را نهادینه کرد. برای دستیابی به این اتفاق بزرگ ما نیاز به همیاری بزرگ جهانی داریم و این همیاری را می‌توان درعنوانی به نام شهروندان صلح جستجو کرد. یک جامعه انسانی بدون مرز که در یک شبکه اجتماعی وسیع مبارزات صلح طلبانه در منطقه را تقویت کند و مبارزان صلح طلب منطقه خاورمیانه را به هم نزدیک نماید. جنبش‌هایی که بر علیه استبداد در منطقه خاورمیانه اتفاق می‌افتد، برای پیروزی نیاز به این همیاری جمعی دارد. استبداد با رفتارهای خشونت‌آمیز خود در برابر خواسته‌های سیاسی و اجتماعی معترضین، سعی در خاموش کردن صداهای مخالف را دارد و حتی برای توجیه سرکوب این جنبش‌ها آنها را به سمت انجام فعالیت‌های خشن‌ترغیب می‌کند. این وظیفه شهروندان صلح است که فارغ از مرزهای جغرافیایی با اطلاع‌رسانی و پیوستن به این جنبش‌ها، معترضین را در ادامه حرکت‌های صلح جویانه خود یاری کنند. این جنبش‌ها برای پیروزی در داخل نیاز به همسویی عظیم افکار عمومی در خارج دارند تا حکومت‌های دیکتاتوری نتواند مردم خود را سرکوب نمایند .

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: