تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

نقل‌قول‌های منتسب و جعلی به جورج اورول

نقل‌قول‌های منتسب و جعلی به جورج اورول

 

فکتنامه:

بررسی جعلیات منتسب به جورج اورول

ترجمه دکتر سعید جهانپولاد


نقل‌قول‌های منتسب به جورج اورول نویسنده شهیر انگلیسی که جعلی است و واقعیت ندارد. در سال‌های اخیر در بسیاری بزنگاه‌های انتخاباتی، مناظرات سیاسی دولتمردان و رهبران جامعه مدنی و حتا در بین کاربران فعال فضای مجازی، نقل‌قول‌هایی منتسب از جورج اورول بکار برده می‌شود که در هیچکدام از آثار، مکتوبات و یادداشت‌ها و دستنوشته‌های این نویسنده موجود نیست و نقل‌قول‌های جعلی و انحرافی و فاقد اعتبار است. اخیراً مجله رویترز و تیم تحقیقاتی‌اش با همکاری انجمن جورج اورول، موسسه بنیاد جورج اورول و تیم فعال دانشگاهی چند نقل قول رایج در فضای رسانه‌ایی را به‌عنوان جعلی و فاقد اصالت و اعتبار تشخیص دادند و آنها را منتشر کردند. به‌تازگی دو مقام  بنیاد جورج اورول در نامه و بیانیه‌ایی به رویترز اعلام کردند که این نقل‌قول از جورج اورول ‌نویسنده مشهور قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ و … نیست و در هیچ‌کدام از آثار، نامه‌ها و یادداشت‌های موجود از او، چنین نقل قولی نیافته‌اند.  آقای بندیکت کوپر، مسئول تبلیغات انجمن جورج اورول و نیز جرمی ویکلی،‌ مدیر برنامه ‌بنیاد اورول به صورت جداگانه با یک تیم از محققین دانشگاهی آثار بجا مانده از ‌اورول را که توسط بیوه او به بنیاد جورج اورول اهدا شده، ‌بررسی نمودند و متذکر شدند چنین نقل‌قول‌هایی منتسب به جورج اورول که در سال‌های اخیر توسط افراد سرشناس و در فضای رسانه‌ایی‌ منتشر شده، اصالت واقعی ندارد و جعلی است.

نقل‌قول‌های منتسب و جعلی جورج اورول:

‌“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”. “George Orwell,”

ترجمه به فارسی

” افرادی که سیاستمداران فاسد، شیاد، دزد و خائن را انتخاب می کنند قربانی نیستند… بلکه شریک جرم هستند. “

 

“The further a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it.”

ترجمه فارسی
” هر چه جامعه از حقیقت دورتر شود .از کسانی که آنرا به زبان می آورند .بیشتر متنفر خواهد شد.”

 

“In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”

ترجمه فارسی
” در زمان فریب جهانی،گفتن حقیقت یک عمل انقلابی است.”

 

“Journalism is printing what someone else does not want to be printed; everything else is public relations.”

ترجمه فارسی
“روزنامه نگاری انتشار چیزی است که دیگران نمی خواهند منتشر شود . همه چیز دیگر روابط عمومی است .”

 

“It’s not a matter of whether the war is not real, or if it is, Victory is not possible. The war is not meant to be won; it is meant to be continuous.”

ترجمه فارسی

“مسئله این نیست که جنگ واقعی نیست، یا اگر هم هست، پیروزی در آن ممکن نیست.‌ قرار نیست جنگ پیروز شود،‌ قرار است تداوم داشته باشد”

 

“If people cannot write well, they cannot think well, and if they cannot think well, others will do their thinking for them.”

ترجمه فارسی

“اگر مردم نتوانند خوب بنویسند،‌ نمی‌توانند خوب فکر کنند و اگر نتوانند خوب فکر کنند، دیگران به جای آن‌ها فکر خواهند‌کرد.”

 

“The people will believe what the media tells them they believe.”

ترجمه فارسی

“مردم آنچه را که رسانه‌ها به آنان بازگو می‌کنند، باور خواهند کرد.”

 

————–
منبع:
تحقیق و راستی آزمایی از بندیکت کوپر

Benedict Cooper

Fact check: Fabricated George Orwell quote about people…
https://www.reuters.com

 

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights