تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

نُه اثر از کسری کرکزی

نُه اثر از کسری کرکزی

عنوان: او می‌کشد قلاب را

اندازهء اثر:۱×۱

متریال: آکرلیک، کتان، بوم

عنوان: صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم

اندازه اثر: ۱×۱

متریال: کتان، آکرلیک، بوم، مرکب، چسب


عنوان: سماع وات ها

اندازه اثر: ۱×۱

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب، چسب


عنوان:جنون

اندازه:۱*۱

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب


عنوان: عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

اندازه اثر:۱×۱

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب


سیاه مشق

نستعلیق

عنوان اثر: کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا


عنوان: همراه شو عزیز

فضای آزاد

شکسته نستعلیق


نقاشی خط

عنوان: ناکرانمندی هستی

اندازه:۲×۳


عنوان: باران

اندازه: ۳۵×۳۵

فضای آزاد شکسته نستعلیق


تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights