تازه‌ها عکس و نقاشی هنر

نُه اثر از کسری کرکزی

Kasra-Karkazi-1-639x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: او می‌کشد قلاب را

اندازهء اثر:1×1

متریال: آکرلیک، کتان، بوم

 

Kasra-Karkazi-2-616x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم

اندازه اثر: 1×1

متریال: کتان، آکرلیک، بوم، مرکب، چسب

Kasra-Karkazi-3-619x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: سماع وات ها

اندازه اثر: 1×1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب، چسب

Kasra-Karkazi-4-628x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان:جنون

اندازه:1*1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب

Kasra-Karkazi-5-623x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

اندازه اثر:1×1

متریال: بوم، آکرلیک، کتان، مرکب

Kasra-Karkazi-6-462x510 نُه اثر از کسری کرکزیسیاه مشق

نستعلیق

عنوان اثر: کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

Kasra-Karkazi-7-621x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: همراه شو عزیز

فضای آزاد

شکسته نستعلیق

Kasra-Karkazi-8-650x433 نُه اثر از کسری کرکزینقاشی خط

عنوان: ناکرانمندی هستی

اندازه:2×3

Kasra-Karkazi-9-584x510 نُه اثر از کسری کرکزیعنوان: باران

اندازه: 35×35

فضای آزاد شکسته نستعلیق

 

 

Related posts

استان بریتیش کلمبیا طرح دایمی چرخه ساعت تابستانی را به مجلس می‌برد

شهرگان

تاک‌ها از خونِ گمنامان آبیاری شده‌اند…

پریسا صنیعی

نبرد علیه دیکتاتوری

امید حبیبی نیا

اظهار نظر