آشیان / ادبیات / چند شعر از عبدالقادر سعید

چند شعر از عبدالقادر سعید

 barg-394x302 چند شعر از عبدالقادر سعید

1-

سنگ!

تاریخ روی هم گذاشتن

سکوت است

2-

نمی دانم:

چندازکبوتررنگین ام

پرمی گشاید؟

اما همیشه عادت کرده ام

درگه قفس دل را

بازبگذارم

3-

رمزیافتن

کلیدزندان غریبی

تنهاغربت نشینان می دانند

4-

درتنهایی

به همدیگرمی اندیشیم

درکنارهم نیز…

به تنهایی؟!

5-

هیچ کس همچون بازرگانان

به زنهایشان نمی اندیشند

که ازآنان دورمی شوند

هیچ کس همچون زن بازرگانان

به تنهایی نمی اندیشند

که درکنارشوهران شان

چرت می زنند؟!

6-

روزگاری علم وتکنولوژِی

موج صداهارا

ازهم تشخیص می دهد

می داند:

که اززبان من

نام تو

بیش ازهمه نام های مقدس

روی زمین

بیشترجاری شده

7-

مادرم نان پز خانه ها بود!

او آن داستانهارا می داند:

که چقدربی احترامی

به نان می شود

8-

زندگی ام برای همین

تلخ است

چون که شیرینی تو

یادآورم می شود

که اکنون

قادرنیستم بچشمش

9-

ازمهربانی ات شگفت زده ام

که تنها…

انتقادازاشتباه بستن

دگمه ی پیرهن ام نیزمی گیری

10-

آژیرکارخانه ها

زنگ زدن دل سرمایه داران است

که این چنین …

تند می نوازند

11-

تاریخ فقر

برمی گرددبه کشف

جاپای نخستین انسان روی زمین

برروی سنگ

12-

خواهرم!

خانه هاراتمیزمی کرد

امابخاطربوی چرکین دل زنگاربسته شان

ازکارش دست کشید

وهمکنون بیکاراست؟!

…………………………………………………

12814539_1029381350467859_7817241441384726463_n-383x510 چند شعر از عبدالقادر سعید
خالد بایزیدی: مترجم

1-

به رد

میژووی که له که بوونی

بیده نگییه

2-

نازانم:

چه ندبالنده ی ره نگینم ده فری؟

به لام راهاتووم هه میشه

ده رگای قه فه زی دل والاکه م

3-

نهینی دوزینه وه ی

کلیلی زیندانی غه ریبیی

ته نها غه ریبه کان دیزانن

4-

له ته نیاییدا

بیرله یه کترو

له کن یه ک…بیر

له ته نیایی ده که ینه وه

5-

که س هینده ی بازرگانه کان

بیرله ژنه کانیان ناکه نه وه

که لییان دوورده که ونه وه…

که س هینده ی ژنی بازرگانه کان

بیرله ته نیایی ناکه نه وه

که له پال میرده کانیاندا

خه وده یان باته وه!

6-

روژگاریک زانست

شه پولی ده نگه کان جیاده کاته وه

ده زانیت له زاری منه وه ناوی تو

له هه موو شته پیرزه کانی

سه رزه وی

زیاترهاتووه

7-

دایکم نانکه ری مالان بو

ئه و..ئه وچیروکانه ده زانیت

چه ندبیریزی به نان ده کریت

8-

ژیانم بویه تاله

چونکه…

شیرینییه کانی توم بیردینیته وه

که ئیستاناتوانم:بیانچیژم

9-

به میهره بانیت سه رسامم

که ته نانه ت

ره خنه له به هه له داخستنی

قوپچه ی کراسه که شم ده گریت

10-

ئاژیری کارگه کان

زه نگی دلی سه رمایه دارانن

واتوندلیده ده ن!

11-

میژووی هه ژاری

ده گه ریته وه بودوزینه وه ی

شوین پیی یه که م مروفی سه رزه وی

له سه ربه رد

12-

خوشکه که م!

پاککه ره وه ی مالان بوو

له به ربونی دله ژه نگاوییه کان

وازی له کاره که ی هیناوو

ئیستابیکاره؟!

ـــــــــــــــــــــ

عبدالقادر سعید؛ شاعر معاصر کرد

درباره شهرگان

پیشنهاد خوانش

پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب “زندان دیکتاتور” نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده بهروز عرب‌زاده

  ۱. حسرتِ آغوشِ گمشده ای فضای سینه اش را آزار می داد کنار زن …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *