تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

یک شعر از هادی توزندجانی

Hadi Touzandjani

 

کلماتی در قلم می مانند
که به هیچ شعری نمی گویی

– از همان ها / دهان می میرد
– از همان ها / چشم تر می شوی

از همان نمی گویی ها !

و گاهی که به چهره ی کلمات می رسی
نمی نویسی
می نشینی
می نشینی اطراف چشم
کور تماشا می کنی
کور

به خودت که بر می گردی / تن هایی
گِلی متبرک
تَرَک برداشته ای
تَرَک برداشته ای .

#هادی توزندجانی

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها
تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: