ابراهیم رزم آرا پيوست‌ها

یک غزل از ابراهیم رزم آرا

EbrahimClean_2 یک غزل از ابراهیم رزم آراآن‌ها که با خود الفتی دیرینه دارند

آسوده‌تر سر بر متکّا می‌گذارند

از دور همچون کوه آرام‌اَند، امّا

آتشفشانی لابه‌لای سینه دارند

دیوانه ی تصویر لبخند‌اَند برلب

اندوه را امّا مقّدس می‌شمارند

رفتارشان با واژه‌ها آنقدر ماه است

انگار با آئینه‌ها از یک تبارند

دل را برای لحظه‌ای با حال بودن

بی هیچ تردیدی به دریا می‌سپارند

جغرافیای ذهن‌شان از ترس خالی است

چون با حدود مرگ هم نصف‌النهارند

در عقل مثل کودکی لوس‌اَند و لجباز

در کار بازی پیرمردی کهنه کارند

القصه . . .

تأویل‌شان در یک غزل گنجاندنی نیست

مدلولِ بی معنای متنی بی‌قرارند

هرچند ما گفتیم و می‌گوئیم «هستند»

آن‌ها ولی مصداق بیرونی ندارند

Please follow and like us:
cute_twitter یک غزل از ابراهیم رزم آرا
icon_Visit_us_en_US یک غزل از ابراهیم رزم آرا
fa_IR_Follow یک غزل از ابراهیم رزم آرا
fa_IR_Tweet یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_telegram یک غزل از ابراهیم رزم آرا
telegram_message یک غزل از ابراهیم رزم آرا
telegram یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_linkedin یک غزل از ابراهیم رزم آرا
icon_en_US یک غزل از ابراهیم رزم آرا
fa_IR_share یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_whatsapp یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_instagram یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_soundcloud یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_fbmessenger یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_youtube یک غزل از ابراهیم رزم آرا
icon_Visit_us_en_US یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_email یک غزل از ابراهیم رزم آرا
cute_pinterest یک غزل از ابراهیم رزم آرا
pinterest یک غزل از ابراهیم رزم آرا
fa_IR_save یک غزل از ابراهیم رزم آرا

Related posts

به یاد سال‌های غزل

ابراهیم رزم‌ آرا

ارادهٔ قدرت، فریدریش نیچه

ابراهیم رزم‌ آرا

جات خیلی خالی خواهد بود

ستاره شهدایی

اظهار نظر