آشیان / برچسب آرشیوها:  آرامش قبل از طوفان

برچسب آرشیوها:  آرامش قبل از طوفان

آرامش قبل از طوفان

معمولا وقتی در آمریکا دو دوره پشت سر هم دموکرات ها یا جمهوریخواهان بر سر کار باشند، دوره بعدی حزب مخالف روی کار می آید و معمولا همان حزب هم بمدت دو دوره بر سر کار می ماند. این موضوع بر اساس احتمالات آماری به احتمال زیاد در مورد ایران …

بیشتر بخوانید