In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آقای بازیگر

بازی انتخاباتی با «آقای بازیگر»

من همیشه همان عزتم؛ بچه سنگلجبازی انتخاباتی با «آقای بازیگر»  عکس‌های بهت‌زده عزت‌الله انتظامی در آخرین روز ثبت‌نام نامزدهای انتخاب ریاست‌جمهوری به اندازه حضور هاشمی و مشایی در فضای اینترنت دست‌به‌دست شد. او میان رییس دولت و مشایی…
ادامه مطلب ...