آشیان / برچسب آرشیوها:  اهمیت مطالعات

برچسب آرشیوها:  اهمیت مطالعات

چرا باید نگاه جنسیتی به مهاجرت داشت؟

اهمیت مطالعات مهاجرت رشد چمشگیر جابجاییِ انسان‌ها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که مهاجرت دیگر امری استثنایی نیست بلکه به قاعده تبدیل شده است. اما انسان‌ها تنها به دلایل فردی یا شخصی نیست که مهاجرت می‌کنند. انتخاب‌ها و امکانات فرد برای محقق کردن تصمیمات‌اش به جایگاه اجتماعی1 او بستگی دارد؛ …

بیشتر بخوانید