In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ایشان قاتل من است

زبان و بازسازی جنسیت در شعرهای محسن بوالحسنی

زبان و بازسازی جنسیت؛ نگاهی به مجموعه‌ی شعر «ایشان قاتل من است» اثر محسن بوالحسنیشهرگان: یکی از چالش های شعر امروز ایران نقش زبان در بازنمایی جنسیت درشعر است. به این معنی که عده ای زبان را فارق از درگیر شدن با یک جنسیت خاص در نظر می…
ادامه مطلب ...