دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

تاریخ نویسی از پایین

شهرگان
در مورد رمان «هیچکس» اثر مهران زنگنه مردم هر سرزمینی بر رخدادهای سرنوشت‌ساز جامعۀ خود به شیوه‌های متفاوت درنگ و تأمل می‌کنند. یا به گونه‌ای...