آشیان / برچسب آرشیوها:  تسخير

برچسب آرشیوها:  تسخير

نيويورک در تسخير پيشگامان هنر ايران

 سپتامبر ماه هنر ايران است. در کنار بی‌شمار نمايشگاه‌های ريزودرشتی که در اين ماه در سراسر جهان برپاست سه نمايشگاه مهم هم روزهای پنجم و ششم سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهريور) در سه‌گالری و مرکز هنری نيويورک افتتاح شده است؛ تا جايی که می‌توان گفت اين شهر در تسخير هنر …

بیشتر بخوانید