آشیان / برچسب آرشیوها:  تصویر حجاب جعلی، مجید توکلی، کمپین، منصوره شجاعی، نه به حجاب اجباری

برچسب آرشیوها:  تصویر حجاب جعلی، مجید توکلی، کمپین، منصوره شجاعی، نه به حجاب اجباری

از تصویر حجاب جعلی مجید توکلی تا کمپین نه به حجاب اجباری

وقتی که تصویر جعلی مجید توکلی را روسری به سر در رسانه ها پخش کردند، پیامی روشن از طریق این تصویر  در جامعه ملتهب آن زمان به سرعت پخش شد. این پیام حاوی چنین مفهومی بود:حجابی که ما بر سر شما کرده ایم حقارتی است که پذیرفته اید  و حال …

بیشتر بخوانید