ایران رويدادها گزيده‌ها

پيشنهاد احمد منتظری به رهبر ايران برای حضور کروبی و موسوی در مراسم تنفيذ

شهرگان
احمد منتظری، فرزند آيت الله حسينعلی منتظری در نامه ای به  آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده است که ميرحسين موسوی...