In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خاطراتِ قارچیِ هدفمند

خاطراتِ قارچیِ هدفمند

همانطور که همۀ شما می‏دانید، خاطرات، انواع و اقسام دارد. بعضی از خاطرات سم دارند. بعضی‏ها دم دارند و برخی هم مقدار متنابهی شاخ و برگ دارند. یکی از آنها که همۀ اینها را دارد خاطراتِ قارچیِ هدفمند نامیده می‏شود  که در کشور ما بهترین نوع آن را…
ادامه مطلب ...