آشیان / برچسب آرشیوها:  ریشه فارسی، کلمه، شِراب

برچسب آرشیوها:  ریشه فارسی، کلمه، شِراب

ریشه فارسی کلمه شِراب

نظر به کلمه شیره و شیرین معلوم میشود که ایرانیان آب انگور را شیرآو و شیراب می نامیده اند و این کلمات علی القاعده می توانستند شِراو و شِراب به کسر حرف شین تلفظ گردند. از این جاست که در فارسی شراب به معنی باده و می گرفته میشود و …

بیشتر بخوانید